Laptop Psaní na Bed

Myšlenka projektu MedicRise s sebou nese především lidskost, ohleduplnost, profesionalitu a empatickou péči v oblasti,

která natolik zásadně ochraňuje a znovuobnovuje zdraví každého z nás v případě, že se dostaneme do situace, kdy naše tělo nebo mysl potřebuje pomoci. Navzdory kvalitnímu vzdělání, které čeští zdravotníci na vysokých školách získávají, chybí v praxi

u mnoha lékařů zásadním způsobem tolik důležité komunikační dovednosti s pacientem i lékařským týmem, empatie, pochopení a rovnocenné jednání na podkladě partnerského vztahu, nikoliv nerovného mocensky pojatého postavení ze strany lékaře. Lékaři se v osvojování a rozvoji měkkých dovedností MUSÍ VZDĚLÁVAT, pokud má mít česká zdravotnická péče nějakou úroveň, nikoliv pouze z titulu profese, ale především z titulu zodpovědnosti k lidskosti při práci s lidmi. Projekt MedicRise tuto zásadní myšlenku, kterou české zdravotnictví postrádá, v plné šíři naplňuje a poskytuje způsoby, jakými je možné se rozvíjet

i po dokončení medicínských studií.

PhDr. Michaela Holubová, Ph.D.

Psycholog ve zdravotnictví

Centrum psychiatrie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

podélné fot.jpg

Kontakt

MUDr. Barbora Mechúrová

Zakladatelka projektu

info@medicrise.cz

barbora.mechurova@medicrise.cz