top of page

O nás...

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu a osvojení si měkkých dovedností. Tvoříme zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému.

Collab-pana.png

Prostřednictvím vzdělávacích kurzů a interaktivních workshopů přinášíme ověřené informace, osvědčené metody a praktické zkušenosti zaměřené na rozvoj dovedností využitelných v každodenní medicínské praxi. Pozornost věnujeme především tématům komunikace, aktivního naslouchání, týmové spolupráce, empatie, emoční inteligence či stress managementu.

Otevíráme prostor k přemýšlení nad problémy současného zdravotnictví, které se osobně dotýkají každého z nás, umožňujeme sdílení zkušeností a společně hledáme řešení viditelná v praxi.

Podporujeme zdravotníky v sebepoznání, sebereflexi a vědomé práci na sobě samých. Věříme, že poznání vlastní osobnosti, nalezení svých silných stránek a  vědomění prostoru pro růst a seberozvoj, napomáhají v budování náhledu na realitu, jíž jsme součástí, porozumění mezilidským interakcím, naší roli při jejich vytváření, stejně jako přijetí zodpovědnosti za životy, které prožíváme. Tyto poznatky aplikujeme na náš profesní život, pracovní vztahy a každodenní situace, jimž v rámci medicínské praxe čelíme.

Jsme si vědomi toho, že práce jako taková je neoddělitelně provázána s mnoha aspekty našich životů. Proto některá zjištění a nabyté dovednosti, získané během neformálního vzdělávání, mohou být přenosné do roviny osobních životů a přispět ke zvýšení celkové kvality našich vztahů, spokojenosti a prožívání.

Náš tým

profil.png

MUDr. Barbora Mechúrová

Leader projektu a fundraising

5ecf69dd-8491-4d48-a4b8-65e2395eda62-modified.png

Ondřej Mechúr

Projektový management,
technické a ekonomické zázemí

Marika Svatošová.png

MUDr. Marika Svatošová

Veronika.JPG

Mgr. Veronika Kocmanová

IMG_20210729_173833 (2).jpg

MUDr. Dominika Kocmanová

IMG_0177.JPEG

MUDr. Karolina Dutková

balkon.jpg

Bc. Eva Batůšková

361678029_125455757268603_3023407103676469551_n-modified.png

MUDr. Jan Pavlok

1T2A9575 copy.jpg
1T2A9074 copy.jpg
1T2A2692 copy.jpg
1T2A2750 copy.jpg
1T2A8787 copy.jpg
bottom of page