top of page
Návrh bez názvu-3.png

Podílejme se společně na tvorbě zdravého zdravotnictví

Medical care-pana.png

Jsme neziskovou organizací zabývající se rozvojem komunikačních dovedností zdravotníků.

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu a osvojení si měkkých dovedností. Tvoříme zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému.

Konference
Zdravé zdravotnictví

Konference Zdravé zdravotnictví představuje celodenní vzdělávací akci určenou pracovníkům všech zdravotnických profesí. Cílem konference je osvojení si a praktický nácvik komunikačních technik.

 

Konference představuje prostor pro intenzivní vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností, sdílení zkušeností s ostatními účastníky akce a setkání s odborníky znalými v oblasti zdravotnické komunikace.

Kurzy a workshopy

Prostřednictvím interaktivních vzdělávacích kurzů přinášíme ověřené informace, osvědčené metody a praktické zkušenosti zaměřené na rozvoj dovedností využitelných v každodenní medicínské praxi.
 
Pozornost věnujeme především tématům komunikace, aktivního naslouchání, týmové spolupráce, empatie, emoční inteligence či stress managementu.

Group discussion-pana.png
profil.png
inverted-commas.png

Jsem přesvědčena, že kvalitní a komplexní zdravotní péče není založena pouze na teoretických znalostech, které jsme se naučili během studia na lékařské fakultě, a praktických dovednostech, které získáváme praxí. Pacienti, kteří přicházejí do našich ordinací, očekávají profesionální a zároveň lidský přístup. Chtějí spolupracovat s lékaři, kteří jsou kompetentní a zároveň laskaví a empatičtí."

inverted-commas.png

MUDr. Barbora Mechúrová

zakladatelka projektu MedicRise

Přihlašte se k našemu
newsletteru! 

Zaujali jsme Vás? Zanechte nám svou e-mailovou adresu a dostávejte novinky ohledně chystaných projektů.

Děkujeme, že jste se zaregistrovali!

Subscriber-pana.png

Podpořte nás!

Podpořte nás a naše aktivity finančním darem přes portál Darujme.cz!

 

I drobný dar nám pomáhá tvořit zdravé zdravotnictví.

Děkujeme!

bottom of page