MedicRise_úvodní foto.jpg

Podílejme se společně na tvorbě

zdravého zdravotnictví!

O NÁS
 

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu

a osvojení si měkkých dovedností.

 

Tvoříme zdravotnictví,

v němž poskytovatelé péče empaticky

a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě

k uzdravení, zažívají pocit radosti

a naplnění ze své práce

a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému.

KURZY
A WORKSHOPY
 

Prostřednictvím interaktivních vzdělávacích kurzů přinášíme ověřené informace, osvědčené metody

a praktické zkušenosti zaměřené

na rozvoj dovedností využitelných

v každodenní medicínské praxi.

 

Pozornost věnujeme především tématům komunikace, aktivního naslouchání, týmové spolupráce, empatie, emoční inteligence či stress managementu.

 

ČLÁNKY

Témata obsažena v našich kurzech přinášíme rovněž prostřednictvím vzdělávacích článků a edukačních materiálů, abychom umožnili osvojení si teoretických znalostí

co největšímu počtu zdravotníků. 

Informace obsažené v našich článcích jsou vědecky podložené

a prakticky ověřené každodenní praxí s našimi pacienty. 

Strom_kruh3.png

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky

v růstu a osvojení si měkkých dovedností.

Tvoříme zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky

a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě

k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce

a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému.

Komunikace s pacientem a jeho blízkými je základní lékařův profesní nástroj, jehož používání musí pravidelně trénovat od prvních ročníků lékařské fakulty a definitivně si jej osvojit po nástupu do klinické praxe pod dohledem zkušených kolegů. Tento ideál je však na hony vzdálený realitě, jakoby tvůrci kurikul medicíny automaticky předpokládali, že se budoucí lékař se schopnostmi sdělovat špatné zprávy, netraumatizovat nevhodnými průpovídkami či uklidnit rozrušeného pacienta před operací již narodil. Díky projektu MedicRise si lékaři mohou mezery ve vzdělání zaplnit, nabýt komunikační zručnosti a tím posílit vlastní sebedůvěru, tolik

v lékařské profesi potřebnou.

prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D

Oddělení lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta UK

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za Vaši zprávu!

podélné fot.jpg

Kontakt

MUDr. Barbora Mechúrová

Zakladatelka projektu

info@medicrise.cz

barbora.mechurova@medicrise.cz