top of page
  • Obrázek autoraMUDr. Barbora Mechúrová

Zakladatelka MedicRise Barbora Mechúrová v žebříčku Forbes 30 pod 30

Časopis Forbes každoročně vyhlašuje prestižní výběr 30 nejúspěšnějších mladých Čechů, kteří, ačkoli ještě nedovršili 30 let, jsou výjimeční ve svých oborech. Letošní žebříček je pro nás v týmu MedicRise obzvláště osobní, neboť se v jeho výběru objevila naše zakladatelka MUDr. Barbora Mechúrová. Umístění v žebříčku pro ni představuje “vyjádření podpory projevené vizi zdravého zdravotnictví”. Nejen o tom, co v jejích očích “zdravé zdravotnictví” znamená, ale také o tom, kam povedou další kroky neziskové organizace MedicRise i Báry samotné, jsme si povídali v následujícím rozhovoru:


Co pro Tebe znamená, Báro, být součástí žebříčku Forbes 30 pod 30?


Být součástí letošního výběru je pro mě vyjádřením velké podpory, které se prostřednictvím tohoto žebříčku našemu projektu dostává. Podpory projevené myšlence zdravého zdravotnictví a aktivitám, kterými tuto vizi naplňujeme. Zároveň se jedná o jedinečnou příležitost k propojování se a navazování vztahů s lidmi a organizacemi. Díky prostoru, který pro nás tým Forbes vytváří, máme možnost nejen být součástí komunity tvůrčích a činorodých lidí, ale též získat příležitost k oslovení podobně naladěných lidí, s nimiž můžeme společně šířit a realizovat naše společné ideje. 


Mluvíš především o propojování a spolupráci…


Ano, jsou to hodnoty, které jsou pro mě nesmírně důležité. Jen díky spolupráci lidí v týmu MedicRise jsme byli schopni zrealizovat projekty, které nás dovedly k tomuto úspěchu. A nebýt propojování s lidmi, které naše myšlenky oslovují, nebylo by členů naší komunity, našich partnerů ani účastníků vzdělávacích akcí.


Když mluvíš o vzdělávacích akcích, co čeká Tebe a MedicRise v letošním kalendářním roce?


Co čeká mě, na to jsem sama zvědavá. Můj profesní život prodělal za posledních pár měsíců několik radikálních změn a nějak tuším, že tyto změny ještě stále nejsou u konce. Co čeká MedicRise, to nicméně mohu prozradit. S jistotou budeme realizovat 3. ročník konference Zdravé zdravotnictví, který bychom letos rádi zaměřili na komunikaci s náročnými pacienty. Dále se budeme soustředit na prohloubení spolupráce s nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními. Se začátkem roku jsme rozšířili nabídku našich kurzů o několik nových témat, současně začínáme tvořit personalizované kurzy na míru konkrétním zdravotnickým týmům a pracovištím. V neposlední řadě bychom zdravotníkům rádi zprostředkovali strategie a metodiky pro zvládání některých náročných komunikačních situací. Myslím, že se v letošním roce rozhodně nebudeme nudit! (směje se)


Zmínila jsi radikální profesní změny. Máš na mysli svůj odchod z nemocnice?


Ano, přesně ten. Na konci září 2023 jsem ukončila pracovní poměr v Psychiatrické nemocnici Bohnice a v současné době se věnuji rozvíjení jiných svých dovedností. Svou pozornost jsem více zaměřila na lektorskou činnost a rozvíjení naší neziskové organizace.


Znamená to, že se v současné době nevěnuješ psychiatrii?


Po pár letech strávených prací v nemocničním systému jsem vnímala celou řadu systémových faktorů, které mi nevyhovovaly. Jednalo se o organizaci práce, velké množství administrativy, absenci času na pacienty, nedostatky ve specializačním vzdělávání, způsoby vedení lidí a týmů či přístup zdravotnického personálu, který v mnoha ohledech postrádal principy péče zaměřené na pacienta. Principy, které v MedicRise propagujeme. Všechny tyto okolnosti přispěly k mé nespokojenosti a troufám si říci i k vyhoření, které stály za mým odchodem z nemocnice. Současně však byly hnacím motorem pro mou vlastní iniciativu. Přála bych si, aby bylo české zdravotnictví místem, ve kterém zdravotníci chtějí pracovat a ve kterém se pacienti chtějí léčit a uzdravovat.


Takže negativní zkušenosti z praxe Tě motivují k vlastní aktivitě?


Dalo by se to tak říci. Přeji si, aby byl projekt MedicRise hybatelem změn, které povedou k šíření dobré praxe založené na principech partnerského přístupu a péče zaměřené na pacienta. A mé zkušenosti z nemocnice mi k tomu jistě pomáhají.


Dokázala bys to rozvést?


Ta praxe pro mě byla důležitá z více důvodů. Jednak jsem si díky vlastní klinické zkušenosti mohla lépe uvědomit, jaký typ péče bych si přála svým pacientům nabízet a jaký nikoliv. Uvědomila jsem si, čeho nechci být součástí. Zároveň díky tomuto poznání lépe rozumím tomu, jaké výzvy a překážky zdravotníci řeší. Které situace jsou pro ně náročné a s čím ve své každodennosti bojují. Jenom díky tomu mohou naše aktivity, které v MedicRise realizujeme, odrážet skutečné potřeby nás, zdravotníků.


Zmínila jsi péči, kterou bys chtěla nabízet svým pacientům. Jak by vypadala?


Ke svým pacientům si přeji přistupovat laskavě, partnersky a personalizovaně, s ohledem na rozdílnost jejich individuálních potřeb. Je pro mě důležité, aby se mým pacientům dostalo nejen péče vycházející z moderních medicínských postupů, ale také vyslyšení, porozumění a podpory. Zkrátka, aby zdravotní péče, kterou budu pacientům nabízet, skutečně odrážela kromě odbornosti a kompetence také hodnoty pomáhající profese a služby lidem.


Zní mi to jako hodnoty celého projektu MedicRise…


Troufám si říci, že pro nás všechny, kdo jsme součástí MedicRise týmu, je důležité o těchto myšlenkách nejen mluvit, ale především je aktivně přenášet do praxe. Pokud bychom to nedělali, náš projekt by postrádal smysl. Nehledě na to, že každá změna systémů začíná vnitřní změnou v jednotlivcích, kteří jsou daného systému součástí.Comments


bottom of page