top of page
  • Obrázek autoraMUDr. Dominika Kocmanová

Výcvik komunikačních dovedností se chýlí ke svému konci

V rámci MedicRise jsme v září loňského roku začali 1. ročník půlročního kurzu Výcvik komunikačních dovedností pod vedením Mgr. Michala Dubce. Výcvik je otevřen všem zdravotníkům, kteří chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v komunikaci ve zdravotnictví i mimo něj. Probíhá vždy jednou za měsíc v sobotu celkem v sedmi setkáních v Praze.


V kurzu se nás sešlo 16 účastníků, z toho 15 lékařů a 1 medička dokončující studium. Spektrum specializací lékařů se sesbíralo opravdu široké – od ARO, pediatrie, psychiatrie, paliativní péče až po praktické lékařky. Díky sdílení pracovních situací z různých oborů během kurzu potkáváme velkou škálu zkušeností a situací, na kterých se vzájemně učíme.


Kurz probíhá již od prvního setkání ve velmi přátelské a veselé atmosféře otevřené diskuzím napříč zdravotnickým spektrem. Během kurzu procházíme opravdu mnoho témat týkajících se převážně komunikace ve zdravotnictví, nicméně většinu z toho si může každý z nás přenést i do osobního života.Prošli jsme různé druhy nekontrolovaného odžití emocí; zvládání kritiky od ostatních, především manipulativní kritiky, a zároveň, jak kritiku říkat konstruktivně. Také jak se vyhnout verbálnímu konfliktu; dále jak pracovat s žádostí o laskavost, kterou však ne vždy chceme nebo dokonce vůbec můžeme splnit. Kromě toho se také zabýváme vývojem vztahů ve skupině (nebo mezi 2 jedinci) v čase. Díky tomu můžeme lépe chápat chování našich pacientů nebo zvládat různé situace v novém pracovním kolektivu. Také se nám může lépe podařit s pacientem nastavit pravidla vzájemného chování a pochopit vzájemná očekávání při ošetřování.


Nad rámec komunikace se lehce dotýkáme i práce sami se sebou a zvládání některých situací nejen navenek, ale i k nám dovnitř. V rámci toho jsme se bavili o automanipulaci a našich vnitřních driverech. Protože bez naší vnitřní jistoty můžeme těžko komunikovat s naším okolí v náročných okamžicích s jistotou v hlase a dosáhnout našeho cíle bez vyvolání konfliktu nebo naopak bez emočního vyčerpání nás samotných.


"Bez vnitřní jistoty můžeme těžko komunikovat s naším okolí v náročných okamžicích s jistotou v hlase a dosáhnout našeho cíle bez vyvolání konfliktu či emočního vyčerpání.

Celý kurz probíhá velmi prakticky, formou různých příkladů z praxe, nácviků, cvičení, diskuzí a zapojování všech účastníků. Nechybí veselá nálada ani možnost ventilovat jakékoli emoce. Za uplynulý půl rok jsme si na kurzu vytvořili velmi dobrou partu mezi sebou a těšíme se na každé další setkání.


Do konce celého kurzu nám zbývá poslední sobota v březnu, tak jsme zvědaví, jak se nám bude po kurzu dařit převést získané vědomosti a zkušenosti do našeho profesního i osobního života.


Autor příspěvku:

MUDr. Dominika Kocmanová

Kommentarer


bottom of page