top of page
  • Obrázek autoraMUDr. Barbora Mechúrová

Ohlédnutí za 2. ročníkem konference Zdravé zdravotnictví

Konference Zdravé zdravotnictví, jejíž 2. ročník nesl podtitul “Pacient jako partner v léčebném procesu”, představuje celodenní událost, která přináší odborníkům v oblasti zdravotní péče jedinečnou příležitost k obohacení jejich komunikačních dovedností. Cílem akce bylo poskytnout praktický nácvik a prostor pro sdílení zkušeností, a to prostřednictvím prezentací, přednášek a interaktivních workshopů.


Tato inspirativní konference tradičně hostila účastníky v malebném prostředí pražského Hotelu Hermitage. Umístění konference v tomto renomovaném hotelu přidávalo akci jedinečný nádech elegance a pohodlí. Účastníci nejenže získávali odborné poznatky od špičkových profesionálů, ale také měli možnost setkat se v příjemném prostředí, které přispívalo k navazování nových kontaktů a sdílení zkušeností.


Na konferenci Zdravé zdravotnictví měli účastníci příležitost prohloubit své komunikační dovednosti prostřednictvím pestrého spektra tématických bloků. Odborníci v oblasti zdravotní péče prezentovali přednášky a workshopy, které zahrnovaly témata jako partnerství s pacientem, komunikace s dětmi, asertivní komunikace, motivace pacientů ke změně, zvládání předsudků v komunikaci, zplnomocňující jazyk v diagnostice, krizová intervence, využití mindfulness v rozhovorech, empatické sdělování závažných zpráv a praktický nácvik komunikace ve virtuální realitě. Celodenní akce poskytla účastníkům bohatý zážitek spojený s obohacením jejich profesních dovedností a sdílením know-how s významnými odborníky v oboru.


Odezva účastníků konference Zdravé zdravotnictví v Hotelu Hermitage byla nadšená a plná pozitivních ohlasů. Účastníci vyjádřili radost nad kvalitou prezentací a odborností přednášejících, stejně jako nad pestrostí tématických bloků.


"Byl to pro mě nezapomenutelný den plný inspirace a užitečných poznatků. Přednášky byly nejen odborně fundované, ale i velmi poutavé a praktické. Zejména workshop o asertivní komunikaci mi otevřel nový pohled na interakce s pacienty. Těším se, že nově získané dovednosti začnu uplatňovat ve své praxi. Díky organizátorům za skvělý zážitek a těším se na další ročníky!" - Petra, zdravotní sestra na interním oddělení.


Za celý realizační tým konference Zdravé zdravotnictví děkujeme všem účastníkům, přednášejícím a partnerům za jejich aktivní účast a podporu. Pozitivní zpětná vazba a otevřenost diskusí nás těší a inspiruje. Již nyní zahajujeme přípravy 3. ročníku konference Zdravé zdravotnictví, který se uskuteční na podzim 2024 a bude věnován komunikaci s náročnými pacienty. Pokud chcete být mezi prvními, kdo se o nadcházejícím ročníku dozví, přihlaste se k odběru našeho newsletteru! Těšíme se na další společné setkání. 


Děkujeme, že se s námi podílíte na tvorbě zdravého zdravotnictví!Comentarios


bottom of page