top of page
  • Obrázek autoraMUDr. Barbora Mechúrová

Jak aktivně nasloucháte svým pacientům?

Aktualizováno: 28. 1.

Naslouchání nepředstavuje pouze dovednost, díky níž získáváme od pacientů potřebné informace ke stanovení správné diagnózy, ale též nástroj, který nám umožňuje navázání kontaktu s druhým člověkem, vytvoření vzájemné důvěry a prostoru pro skutečné porozumění pacientovým obtížím.


Naslouchat však můžeme na mnoha různých úrovních:


IGNORACE – Pacienta neposloucháme, nevnímáme, možná kolem něj pouze procházíme nebo zapisujeme poznámky do počítače, aniž bychom mu věnovali svou pozornost. V takovém okamžiku se ani nepokoušíme naslouchat.


PŘEDSTÍRANÉ NASLOUCHÁNÍ – Skoro se zdá, že pacienta posloucháme, díváme se na něj, dokonce i přikyvujeme v okamžicích, kdy se na chvíli odmlčí, ve skutečnosti jsme však myšlenkami zcela jinde. Už myslíme na vyšetření, která bude potřeba objednat, na medikaci, kterou chceme pacientovi naordinovat. Přestože vypadáme, že se pokoušíme naslouchat, naše pozornost je směřována jinam a obsah pacientových slov k nám nedoléhá.


SELEKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ – Nasloucháme pouze obsahu, který je pro nás důležitý, pouze slovům, která chceme slyšet. Slyšíme, když pacient vypráví, jak dlouho jeho obtíže trvají, kolikrát zvracel, zda se v jeho rodině vyskytuje onkologické onemocnění či popisuje charakter a vyzařování své bolesti. Všechny zdánlivě nepotřebné informace však vypouštíme a svou pozornost v takových okamžicích vypínáme.


POZORNÉ NASLOUCHÁNÍ – Skutečně slyšíme obsah pacientových vět, vnímáme vše, co nám říká, a rozumíme jejich obsahovému významu. Ačkoliv však slyšíme všechna slova, nedocházíme k opravdovému porozumění, neboť přehlížíme jejich emoční náboj a skryté významy, které pro pacienta mají, nevnímáme je v celkovém kontextu pacientova života.


EMPATICKÉ (AKTIVNÍ) NASLOUCHÁNÍ – Empatické naslouchání je nejvyšší úrovní naslouchání, při níž docházíme k opravdovému porozumění pacientovým obtížím, pacient se cítí být pochopený a vytváříme prostor pro důvěrný a otevřený terapeutický vztah. Pokud nasloucháme empaticky, nasloucháme se záměrem porozumět, co se odehrává uvnitř pacienta a jaký vliv má nemoc na jeho běžný život. Vnímáme obsah pacientových slov v kontextu jeho hodnot, rozumíme jeho obavám, slyšíme, co nového nemoc pacientovi do života přináší. Zároveň si všímáme pacientova prožívání, vnímáme pocity a emoce asociované s jeho slovy. Empatické naslouchání nám umožňuje získat mnoho informací, které s námi pacient sdílí pouze „mezi řádky“, a skutečně porozumět těžkostem, s nimiž za námi přichází.


Osvojení si dovednosti empatického naslouchání pozitivně ovlivňuje proces poskytování zdravotní péče a má vliv na mnoho jejích aspektů.


Jaké pozitivní důsledky osvojení si empatického naslouchání vás napadají?


---


Pro více informací zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností ve zdravotnictví sledujte blog MedicRise a nenechte si ujít žádný z nejnovějších příspěvků!


コメント


bottom of page