top of page
  • Obrázek autoraMUDr. Barbora Mechúrová

Co představuje "empatické naslouchání"?

Aktualizováno: 28. 1.

Empatické naslouchání představuje nejvyšší úroveň pozornosti, kterou

při naslouchání obtížím pacienta můžeme vyvinout. Napomáhá vytváření pozitivní psychologické atmosféry, která podporuje otevřenost, terapeutickou blízkost a vzájemné porozumění.


Pokud nasloucháme empaticky, pak nevěnujeme pozornost pouze obsahu pacientových slov, ale všímáme si rovněž emocí, které při sdělování těchto slov zažívá. Nasloucháme se záměrem opravdu porozumět těžkostem pacienta, ne pouze povaze jeho symptomů a délce jejich trvání. Vnímáme vyprávění pacienta včetně informací, které nám sděluje nepřímo, abychom pochopili, jak současný pacientův stav zapadá

do kontextu jeho života, prožívání, vztahů, ale také jeho obav a očekávání, potřeb

či hodnot, které považuje za důležité.


Vnímáme vyprávění pacienta včetně informací, které nám sděluje nepřímo, abychom pochopili, jak současný pacientův stav zapadá do kontextu jeho života, prožívání, vztahů, ale také jeho obav a očekávání, potřeb či hodnot, které považuje za důležité.

Zcela jiné prožitky a postoje může zaujímat hubnoucí, pětatřicetiletý pacient, stěžující si na problémy s vyprazdňováním, jehož žena je na rodičovské dovolené a otci diagnostikovali kolorektální karcinom před 50. rokem věku, a dvacetiletá studentka medicíny stěžující si na časté bolesti břicha, trpící opakovanými průjmy, která zhubla o zkouškovém období několik kilogramů.


Přestože oba výše uvedení pacienti přicházejí s velmi podobnými příznaky,

z uvedeného popisu se můžeme pouze domnívat, jaká je pravá příčina jejich zdravotního stavu. Co je však zřejmé, každý z nich bude mít spojené se svými obtížemi značně odlišné pocity a pro každého z nich přináší potenciální onemocnění závažné komplikace pro jejich současný život. Hubnoucí muž může mít obavy z onkologického onemocnění, může u něj převládat strach, že nebude schopen finančně zabezpečit svou rodinu. Mladá studentka může zažívat pocity selhání, že se jí nedaří zvládat zkouškové období s klidem, nebo může mít obavy, že nebude schopna lékařskou fakultu dostudovat.


Znalost pozadí pacientových obtíží nám umožňuje personalizovat zdravotní péči. Přestože zvolíme tentýž vyšetřovací algoritmus, náš přístup a postoj se může u každého pacienta mírně odlišovat. Víme, co je pro pacienta důležité a z čeho má největší obavy, proto se primárně zaměřujeme na to, abychom tyto obavy rozptýlili, pomohli je pacientovi zpracovat nebo k nim přistupujeme obezřetněji a soucitněji, jsme-li nositeli špatných zpráv.


Víme, co je pro pacienta důležité a z čeho má největší obavy, proto se primárně zaměřujeme na to, abychom tyto obavy rozptýlili, pomohli je pacientovi zpracovat nebo k nim přistupujeme obezřetněji a soucitněji, jsme-li nositeli špatných zpráv.

Osvojení si empatického naslouchání však přináší mnoho dalších pozitiv, jak pro pacienty samotné, tak pro nás, zdravotníky.


Dokážete uvést, proč je pro poskytovatele péče dovednost empatického naslouchání významná a jaká další pozitiva s sebou nese její začlenění do každodenní terapeutické praxe?


---


Pro více informací zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností ve zdravotnictví sledujte blog MedicRise a nenechte si ujít žádný z nejnovějších příspěvků!


Comments


bottom of page