top of page

Specifika komunikace a nové výzvy při sdělování závažných zpráv během pandemie COVID-19

Romantická procházka v Sunset

30. dubna 2021

Svět praktické medicíny: časopis postgraduálního vzdělávání lékařů. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2021-2. ISSN 2694-8516.

bottom of page