top of page

Sdělování závažných zpráv: Jedna z nejnáročnějších situací v medicínské praxi

Romantická procházka v Sunset

31. ledna 2021

Svět praktické medicíny: časopis postgraduálního vzdělávání lékařů. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2021-1. ISSN 2694-8516.

bottom of page