top of page

Komentář k článku Pomáháme váhavým pacientům činit zdravá rozhodnutí o COVID-19

Romantická procházka v Sunset

28. února 2022

Svět praktické medicíny: časopis postgraduálního vzdělávání lékařů. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022-1. ISSN 2694-8516

bottom of page