Psaní deníku

Napsali jsme...

PPP.jpg

Mechúrová, B. (2021). "Já nemám problém, to vy jste blázni!" aneb Jak komunikovat s pacientem bez náhledu na své duševní onemocnění. Psychiatr. praxi, 22(2), e27-32. doi: 10.36290/psy.2021.025

09. 07. 2021

SPM2.jpg

Svět praktické medicíny: časopis postgraduálního vzdělávání lékařů. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2021-2. ISSN 2694-8516.

01. 05. 2021

SPM1.jpg
Sdělování závažných zpráv: Jedna z nejnáročnějších situací v medicínské praxi

Svět praktické medicíny: časopis postgraduálního vzdělávání lékařů. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2021-1. ISSN 2694-8516.

01. 02. 2021

Komunikace s pacientem a jeho blízkými je základní lékařův profesní nástroj, jehož používání musí pravidelně trénovat od prvních ročníků lékařské fakulty a definitivně si jej osvojit po nástupu do klinické praxe pod dohledem zkušených kolegů. Tento ideál je však na hony vzdálený realitě, jakoby tvůrci kurikul medicíny automaticky předpokládali, že se budoucí lékař se schopnostmi sdělovat špatné zprávy, netraumatizovat nevhodnými průpovídkami či uklidnit rozrušeného pacienta před operací již narodil. Díky projektu MedicRise si lékaři mohou mezery ve vzdělání zaplnit, nabýt komunikační zručnosti a tím posílit vlastní sebedůvěru, tolik v lékařské profesi potřebnou.

prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D

Oddělení lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta UK

podélné fot.jpg

Kontakt

MUDr. Barbora Mechúrová

Zakladatelka projektu

info@medicrise.cz

barbora.mechurova@medicrise.cz