Tleskání

Konference
Zdravé zdravotnictví

24. září 2022
Hermitage Hotel Praha

Co je konference Zdravé zdravotnictví?

Konference Zdravé zdravotnictví představuje celodenní vzdělávací akci určenou pracovníkům všech zdravotnických profesí (lékařům, zdravotním sestrám, sanitářům, ošetřovatelům, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, nutričním terapeutům etc.). Cílem konference je osvojení si a praktický nácvik komunikačních technik využitelných v každodenní medicínské praxi. 

 

Konference Zdravé zdravotnictví je unikátní svou formou i obsahem. Prostřednictvím interaktivních workshopů si účastníci ihned prakticky vyzkoušejí nově nabyté dovednosti. Díky sdílení zkušeností s ostatními účastníky konference, kritickému zkoumání a prostoru pro otevřenou diskuzi, mají účastníci příležitost adaptovat osvojené komunikační strategie pro vlastní klinickou praxi.

 

Důraz je kladen především na komunikačně náročné situace, kterým v rámci kontaktu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky čelíme (práce s emocemi v kontaktu s pacientem a jeho rodinou, sdělování závažných zpráv, komunikace v urgentních situacích etc.). Tématu komunikace se však věnujeme na mnoha vzájemně provázaných úrovních. Dotýkáme se mezilidské komunikace při spolupráci zdravotnických a multidisciplinárních týmů, komunikace jako prostředku k vytváření a posilování vzájemného vztahu, ale též komunikace se sebou samým v rámci sebepéče a duševní hygieny.

 

Významnou hodnotou konference je rovněž navázání kontaktu s ostatními zdravotníky a odborníky znalými v oblastech zdravotnické komunikace, sdílení dosavadních zkušeností, vzájemná podpora v přenesení nově nabytých dovedností do praxe či získání inspirace pro další růst a návazné vzdělávání.

file.jpg
Hermitage Hotel Praha
Svobodova 1, 128 00 Praha - Nové Město
Zcela nově modernizovaný hotel nacházející se v těsné blízkosti Vyšehradu nabízí příjemné prostředí ve formě hlavní konferenční místnosti a několika breakout rooms pro konání menších workshopů.

Lektoři a přednášející

Lektory a přednášející na konferenci Zdravé zdravotnictví nyní aktivně hledáme a kontaktujeme.

Konkrétní jména a názvy přednášek či workshopů budou oznámeny během května 2022.

Portrét podnikatele
Portrét podnikatelka
Portrét podnikatele
Portrét podnikatelka
Registrace na konferenci Zdravé zdravotnictví
Přihlašování na konferenci Zdravé zdravotnictví doposud nebylo spuštěno.
Očekávané spuštění registrace je naplánováno na červen 2022.
 

Náš tým

profil.png
MUDr. Barbora Mechúrová

Leader organizačního týmu a fundraising

IMG_0975.HEIC
Ondřej Mechúr

Projektový management, technické zázemí

IMG_20210729_173833 (2).jpg
Dominika Kocmanová

Konferenční prostory a zázemí

Veronika.JPG
Mgr. Veronika Kocmanová

Komunikace s lektory a přednášejícími

IMG_0177.JPEG
MUDr. Karolina Dutková

Komunikace s účastníky konference

balkon.jpg
Bc. Eva Batůšková

Komunikace s lektory a přednášejícími

Podpořte organizaci konference Zdravé zdravotnictví!
Jakožto všechny aktivity naší neziskové organizace i tato se neobjede bez našich sponzorů a dárců. Podpořte organizaci konference Zdravé zdravotnictví libovolným finančním darem skrze portál Darujme.cz!

Děkujeme, že s námi tvoříte zdravé 
zdravotnictví :)
7304-main_edited.png

Partneři konference

Děkujeme našim partnerům, bez kterých by se konference Zdravé zdravotnictví neuskutečnila...
logo_po_medine-RGB_edited.png
biora_edited.png
Logo SONNENTOR_edited_edited.png