top of page
Tleskání

Konference
Zdravé zdravotnictví

24. září 2022
Hermitage Hotel Praha
6
KREDITŮ
Akreditace ČLK
4
KREDITY
Akreditace AKP ČR
Konference Zdravé zdravotnictví

Konference Zdravé zdravotnictví

Co je konference Zdravé zdravotnictví?

Konference Zdravé zdravotnictví představuje celodenní vzdělávací akci určenou pracovníkům všech zdravotnických profesí (lékařům, zdravotním sestrám, sanitářům, ošetřovatelům, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, nutričním terapeutům etc.). Cílem konference je osvojení si a praktický nácvik komunikačních technik využitelných v každodenní medicínské praxi. 

 

Konference Zdravé zdravotnictví je unikátní svou formou i obsahem. Prostřednictvím interaktivních workshopů si účastníci ihned prakticky vyzkoušejí nově nabyté dovednosti. Díky sdílení zkušeností s ostatními účastníky konference, kritickému zkoumání a prostoru pro otevřenou diskuzi, mají účastníci příležitost adaptovat osvojené komunikační strategie pro vlastní klinickou praxi.

 

Důraz je kladen především na komunikačně náročné situace, kterým v rámci kontaktu s pacienty a jejich rodinnými příslušníky čelíme (práce s emocemi v kontaktu s pacientem a jeho rodinou, sdělování závažných zpráv, komunikace v urgentních situacích etc.). Tématu komunikace se však věnujeme na mnoha vzájemně provázaných úrovních. Dotýkáme se mezilidské komunikace při spolupráci zdravotnických a multidisciplinárních týmů, komunikace jako prostředku k vytváření a posilování vzájemného vztahu, ale též komunikace se sebou samým v rámci sebepéče a duševní hygieny.

 

Významnou hodnotou konference je rovněž navázání kontaktu s ostatními zdravotníky a odborníky znalými v oblastech zdravotnické komunikace, sdílení dosavadních zkušeností, vzájemná podpora v přenesení nově nabytých dovedností do praxe či získání inspirace pro další růst a návazné vzdělávání.