top of page
Návrh bez názvu-8.png

PODÍLEJME SE
NA TVORBĚ
ZDRAVÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Jsme otevřenou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu a osvojení si měkkých dovedností. Tvoříme zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému.

Dot Paint Splatter

Kurzy a
workshopy

Prostřednictvím interaktivních vzdělávacích kurzů přinášíme ověřené informace, osvědčené metody 

a praktické zkušenosti zaměřené 

na rozvoj dovedností využitelných 

v každodenní medicínské praxi. 

 

Pozornost věnujeme především tématům komunikace, aktivního naslouchání, týmové spolupráce, empatie, emoční inteligence či stress managementu.

Konference Zdravé zdravotnictví představuje celodenní vzdělávací akci určenou pracovníkům všech zdravotnických profesí. Cílem konference je osvojení si a praktický nácvik komunikačních technik.

 

Konference představuje prostor pro intenzivní vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností, sdílení zkušeností s ostatními účastníky akce a setkání s odborníky znalými v oblasti zdravotnické komunikace.

Témata obsažena v našich kurzech přinášíme rovněž prostřednictvím vzdělávacích článků a edukativních materiálů, abychom umožnili osvojení si teoretických znalostí co největšímu počtu zdravotníků. 

Informace obsažené v našich článcích jsou vědecky podložené a prakticky ověřené každodenní praxí s našimi pacienty. 

Konference
Zdravé zdravotnictví

Články a
edukační materiály

Komunikace s pacientem a jeho blízkými je základní lékařův profesní nástroj, jehož používání musí pravidelně trénovat od prvních ročníků lékařské fakulty a definitivně si jej osvojit po nástupu do klinické praxe pod dohledem zkušených kolegů. Tento ideál je však na hony vzdálený realitě, jakoby tvůrci kurikul medicíny automaticky předpokládali, že se budoucí lékař se schopnostmi sdělovat špatné zprávy, netraumatizovat nevhodnými průpovídkami či uklidnit rozrušeného pacienta před operací již narodil. Díky projektu MedicRise si lékaři mohou mezery ve vzdělání zaplnit, nabýt komunikační zručnosti a tím posílit vlastní sebedůvěru, tolik v lékařské profesi potřebnou.

prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D

Oddělení lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta UK

Přihlásit se k odběru newsletteru

Béžový pás_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Napište nám

MedicRise z. s.

IČO: 14176921

U Řeky 161/23, 733 01 Karviná

Číslo účtu: 2102117954/2010

info@medicrise.cz

  • Black Facebook Icon
bottom of page