Cílové publikum

Kurzy a workshopy

Jak pracovat s emocemi u svých pacientů

Mnoho zdravotníků má obavy z přílišného vyjadřování emocí ze strany svých pacientů. Příčinou často bývá, že nás nikdo nenaučil s emocemi pracovat, a proto se jim podvědomě vyhýbáme.

Sdělování závažných zpráv

Komunikace o potenciálně nevyléčitelných onemocněních tvoří „denní chléb“ mnoha lékařských oborů. Přesto však budí v lékařích sdělování závažné diagnózy pochopitelný strach a napětí.

Reflektivní naslouchání jako cesta k porozumění

Nezávisle na tom, jak bezchybná je naše dovednost naslouchání, to, zda skutečně slyšíme, co se nám pokouší pacient předat, nám může potvrdit nebo vyvrátit pouze on sám.