top of page
Cílové publikum

Kurzy a workshopy

Reflektivní naslouchání jako cesta k porozumění

Nezávisle na tom, jak bezchybná je naše dovednost naslouchání, to, zda skutečně slyšíme, co se nám pokouší pacient předat, nám může potvrdit nebo vyvrátit pouze on sám.

Sdělování závažných zpráv

Komunikace o potenciálně nevyléčitelných onemocněních tvoří „denní chléb“ mnoha lékařských oborů. Přesto však budí v lékařích sdělování závažné diagnózy pochopitelný strach a napětí.

Jak pracovat s emocemi u svých pacientů

Mnoho zdravotníků má obavy z přílišného vyjadřování emocí ze strany svých pacientů. Příčinou často bývá, že nás nikdo nenaučil s emocemi pracovat, a proto se jim podvědomě vyhýbáme.

bottom of page